چرا برخی از حراجی ها لغو می شوند؟


طبیعتا برای شما هم این سوال پیش آمده که چرا بعضی حراجی ها لغو شده؟ با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا دلیل لغو حراجی های توسط کالاکشن را بدانید.


حراجی های کالاکشن فقط در دو حالت لغو می شوند.

اشکالات فنی:

اگر در حین برگزاری حراجی مشکلی برای سایت، سرور و یا دیتا بیس کالاکشن رخ دهد، به طوری که مانع از برگزاری صحیح حراجی، و باعث ضایع شدن حق کاربری شود، کالاکشن حراجی را لغو و به زمان دیگری موکول می کند. تمام بید های مصرفی کاربران به حسابشان عودت داده می شود و با بررسی مشکل و حل آن، کالاکشن از به وجود آمدن ایرادات احتمالی در آینده جلوگیری می کند.

لازم به ذکر است کالاکشن در آپدیت جدید سایت مشکلات فنی را رفع کرده تا حراجی ها بدون ایراد و مشکلی برگزار شوند.

تبانی یا شرکت گروهی کاربران:

طبق قوانین سایت حراجی آنلاین کالاکشن، شرکت گروهی کاربران در مزایده بر خلاف قوانین سایت است و با کاربران مذکور برخورد می شود.

بعد از پایان یافتن هر حراجی، کارشناسان کالاکشن اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل حراجی می کنند، و در صورت مشاهده تبانی و شرکت گروهی، آن حراجی باطل می گردد و کاربرانی که از قانون سایت پیروی نکرده اند، مسدود می شوند و دیگر مجاز به فعالیت در سایت کالاکشن نمی باشند.