ترفند های شرکت در مزایده (پارت دوم)

در ترفند های شرکت در حراجی ( پارت اول) در مورد موجودی بید کافی و تاثیر آن بر برنده شدن در حراجی، ثبت نکردن پیشنهاد به طور متوالی، و پیشنهاد ندادن در یک ثانیه آخر صحبت کردیم. این سه مورد اصلی ترین دلیل ها برای برنده شدن کاربری در حراجی های کالاکشن است.

تقویم حراجی های کالاکشن

سایت حراجی آنلاین کالاکشن همواره سعی داشته تا با برگزاری حراجی های متفاوت و متنوع، بتواند نیاز تمامی اقشار جامعه را برطرف سازد. کارشناسان کالاکشن با بررسی نیاز های مردم، اقدام به تعریف حراجی می کنند تا در این شرایط اقتصادی، هر فرد بتواند با شرکت در مزایده، شانس خود را برای خرید کالا با قیمت فوق العاده امتحان کنند.